Aktuellt

Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse

I årets World Watch List rapport lyfter Open Doors särskilt fram religiös nationalism i Asien som ett problem som växt fram över lång tid, och som nu får tydliga konsekvenser för kristna minoriteter i regionen. Detta är något som våra samarbetsorganisationer i regionen också har uppmärksammat. Open Doors lyfter särskilt fram Indien. Landet ligger nu… fortsätt läsa ”Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse”

Juluppropet – för en human migrationspolitik

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik, som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik.  Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder… fortsätt läsa ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”

Ett sätt att bygga hållbar fred

MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, skriver här på temat konfliktkänslighet. Kristna Fredsrörelsen har i snart hundra år jobbat med att på olika sätt förebygga våldsamma konflikter genom att använda ickevåld som metod, process och attityd. Vi tror att vägen… fortsätt läsa ”Ett sätt att bygga hållbar fred”

Läs alla nyheter