Aktuellt

Bokrelease: “For Better for Worse – The Role of Religion in Development Cooperation”

Insikten om religionens roll och betydelse för människor, samhällen och utvecklingssamarbete har vuxit sig allt starkare under senare tid. För att bidra med kunskap ger Svenska missionsrådet nu ut en antologi med 14 kapitel med stor tematisk bredd. Att jobba med utvecklingssamarbete utan att förstå religionens roll för samhällen och individer är i många sammanhang… fortsätt läsa ”Bokrelease: “For Better for Worse – The Role of Religion in Development Cooperation””

Humanitär insats i Bangladesh

Årets översvämningar i Bangladesh har varit de värsta på flera år. Sida har nu godkänt en akut humanitär insats i Bangladesh som genomförs av Erikshjälpens partner Friendship. Friendship kommer att förse 10 000 familjer, som tvingats flytta till evakueringsplatser och vägbankar, med mat. Vidare kommer organisationen att borra 12 brunnar och 30 latriner och ge medicinskt stöd… fortsätt läsa ”Humanitär insats i Bangladesh”

Sommarserie: Så arbetar vi med jämställdhet

Hjälp att anmäla misshandel och ökad kunskap om genderbaserat våld. Läs om två insatser som lett till ökad jämställdhet. Laily bor i byn Digharkanda i Bangladesh. Under flera år blev hon misshandlad och torterad av sin man för att han ville ha hemgift. Med hjälp av SWAW-kommittén (Stop Violence Against Women) anmälde hon mannen till polisen och han blev… fortsätt läsa ”Sommarserie: Så arbetar vi med jämställdhet”

Läs alla nyheter