Aktuellt

Sommarserie: Organisering kan skapa förändring

Att människor ska organisera sig är ett vanligt mål i det arbete vi stödjer. Det handlar ofta om att kunna förbättra sin ekonomi, men vi vill också att människor tillsammans ska börja utkräva sina rättigheter. I Kambodja har människor bildat över 10 000 solidaritetsgrupper för lån och sparande och över 1 000 bybanker. Det gör att… fortsätt läsa ”Sommarserie: Organisering kan skapa förändring”

Sommarserie: Styrkor och fallgropar när religiösa arbetar med jämställdhet

Religiösa aktörer bidrar till att upprätthålla konservativa värderingar om kvinnors och mäns roller. Samtidigt finns det också exempel på när religion och religiösa aktörer är en motkraft mot traditionella värderingar. Det visar vår studie om religion och jämställdhet. Skrapa på ytan eller gräva djupare En projektgrupp från kansliet ville ta reda på styrkor och fallgropar när… fortsätt läsa ”Sommarserie: Styrkor och fallgropar när religiösa arbetar med jämställdhet”

Sommarserie: Från gräsrotsnivå till samhällsnivå

Utvecklingsinsatser kan ge enskilda individer möjlighet att förändra sina liv på ett sätt som får effekter på hela samhället. Men för att det ska lyckas krävs att de utgår från att människor både har rätt och förmåga att delta i och forma sin egen utveckling. Genom en insats i Palestina har 716 personer från utsatta grupper,… fortsätt läsa ”Sommarserie: Från gräsrotsnivå till samhällsnivå”

Läs alla nyheter