Aktuellt

Miljö- och klimatpolicyn

Att fattigdomsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter är tätt sammanlänkade med klimat- och miljöfrågor blir allt tydligare. Ett hållbart nyttjande av naturresurser samt mins­kad klimatpåverkan är nödvändigt för att världen ska nå de sjutton globala målen för hållbar utveck­ling som antogs hösten 2015. Här behöver aktörer på alla nivåer öka ambitionerna. Detta var utgångspunkten då… fortsätt läsa ”Miljö- och klimatpolicyn”

Jämställdhetspolicyn

Fattigdom och förtryck drabbar kvinnor och män olika. Kvinnor är diskriminerade inom många områden, och vi kan inte utrota fattigdom utan att arbeta för allas lika rättigheter. Detta vet vi, men låter vi det verkligen genomsyra vårt arbete? ”We are only scratching the surface of gender inequality. We are scared to really touch on the… fortsätt läsa ”Jämställdhetspolicyn”

Effektutvärdering av SMR

Ger de SMR-stödda utvecklingsinsatserna resultat? Om så, vilka slags resultat och hur ska vi förstå den förändring som vi ser? SMR jobbar löpande med att följa upp projekt och tillsammans med våra medlemmar göra uppföljningsresor till partners i syd. Allt detta med målet att vi som kansli, våra medlemmar och samarbetspartners ska vara relevanta som… fortsätt läsa ”Effektutvärdering av SMR”

Läs alla nyheter