Dubbelt utsatta

Katherine_Belgien

För en vecka sedan befann jag mig i Leuven – en mysig och vacker liten universitetsstad i Belgien. Där samlades ett sextiotal människor för att diskutera ett tema som var långt ifrån mysigt, ”Women under pressure for their faith”. Konferensen anordnades av bland annat International Institute for Religious Freedom and Open Doors.

Kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet och hur brott mot denna rättighet påverkar kvinnor är ett dåligt utforskat område. Ändå är det uppenbart att kvinnor och män påverkas på olika sätt av våld i religionens namn, diskriminerande lagar med religiös grund och begränsningar av sin religionsfrihet inom religiösa samfund och inom familjen.

Det sexualiserade våldet mot kristna kvinnor både utanför och innanför kyrkan kom att dominera våra samtal. Från många länder berättade kvinnor om hur traumatiska upplevelser av sexuellt våld (till exempel i samband med inter-religiöst våld) alltför ofta följs av ytterligare ett trauma: skuldbeläggning, avståndstagande och tystnad inom familjen, kyrkan och samhället i stort. Många på konferensen arbetar direkt med kvinnor som påverkats av sexuellt våld och det praktiska utbytet av erfarenheter stod i fokus för dem. Frågor som hur man kan använda teologisk reflektion för att ändra på situationen.

För mig var det intressant att höra de väldigt konkreta konsekvenserna som kommer av att det är oftast män som uppfattas ha förmågan att tolka och verka i det religiösa. Kvinnorna förväntas utöva religion i enlighet med männens uttolkningar och hålla samfundslivet igång. Kvinnor kan bli dubbelt utsatta när de inte håller sig inom dessa ramar – de bryter både mot köns- och religiösa normer. Och ofta är det svårare för kvinnor att utöva en religion mot familjens vilja – då kvinnors rörelsefrihet ofta begränsas av hedersskäl.

Det var en intressant och berörande konferens.

Katherine CashAv: Katherine Cash
Skrivet i Blogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *