Aktuellt & blogg

Miljö- och klimatpolicyn

Att fattigdomsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter är tätt sammanlänkade med klimat- och miljöfrågor blir allt tydligare. Ett hållbart nyttjande av naturresurser samt mins­kad klimatpåverkan är nödvändigt för att världen ska nå de sjutton globala målen för hållbar utveck­ling som antogs hösten 2015. Här behöver aktörer på alla nivåer öka ambitionerna. Detta var utgångspunkten då… fortsätt läsa ”Miljö- och klimatpolicyn”

Jämställdhetspolicyn

Fattigdom och förtryck drabbar kvinnor och män olika. Kvinnor är diskriminerade inom många områden, och vi kan inte utrota fattigdom utan att arbeta för allas lika rättigheter. Detta vet vi, men låter vi det verkligen genomsyra vårt arbete? ”We are only scratching the surface of gender inequality. We are scared to really touch on the… fortsätt läsa ”Jämställdhetspolicyn”

Effektutvärdering av SMR

Ger de SMR-stödda utvecklingsinsatserna resultat? Om så, vilka slags resultat och hur ska vi förstå den förändring som vi ser? SMR jobbar löpande med att följa upp projekt och tillsammans med våra medlemmar göra uppföljningsresor till partners i syd. Allt detta med målet att vi som kansli, våra medlemmar och samarbetspartners ska vara relevanta som… fortsätt läsa ”Effektutvärdering av SMR”

SMR: Utbilda biståndsarbetare i religion

– Vi ser att världen är religiös och det finns många religiösa aktörer som är viktiga, därför behövs kunskap. Tidningen Dagen har intervjuat vår generalsekreterare Anders Malmstigen efter vårt seminarium i Almedalen om Religiös värld, sekulärt bistånd – hur går det ihop? Läs artikeln på tidningen Dagens webb.

Följ vårt seminarium i Almedalen live!

Tisdagen den 4 juli arrangerar vi seminariet ”Religiös värld, sekulärt bistånd – hur går det ihop?” på Sverige i världen-scenen i Almedalen. Här kan du läsa mer om seminariet. Har du inte möjlighet att vara på plats kan du vara med ändå. Seminariet sänds live kl. 12.00 via Sverige i världens hemsida eller på direktlänk här.… fortsätt läsa ”Följ vårt seminarium i Almedalen live!”

Religiös värld, sekulärt bistånd – hur går det ihop?

Vad sker i mötet mellan bistånd från ”världens mest sekulariserade land” och en omvärld där religion är en livsviktig faktor för människors identitet, samhörighet och utveckling? I Svenska missionsrådets seminarium under Almedalsveckan tar vi upp konkreta exempel på hur tro, religion och religiösa aktörer kan vara både resurs och hinder i utvecklingssamarbetet. Varför saknar de… fortsätt läsa ”Religiös värld, sekulärt bistånd – hur går det ihop?”

50 år av ockupation

Svenska missionsrådet och fyra andra ramorganisationer, har skrivit en debattartikel. Den har publicerats i ett 25-tal lokaltidningar. Här kan du läsa artikeln. I dagarna har det gått femtio år sedan Sexdagarskriget och den israeliska ockupationen av Palestina inleddes. Omvärldens krav på en fredlig lösning på konflikten har hittills inte haft någon effekt. Nu växer den… fortsätt läsa ”50 år av ockupation”

Dubbelt utsatta

För en vecka sedan befann jag mig i Leuven – en mysig och vacker liten universitetsstad i Belgien. Där samlades ett sextiotal människor för att diskutera ett tema som var långt ifrån mysigt, ”Women under pressure for their faith”. Konferensen anordnades av bland annat International Institute for Religious Freedom and Open Doors. Kvinnors rätt till religions-… fortsätt läsa ”Dubbelt utsatta”

Att stärka och utveckla arbetet med rättighetsperspektivet

På Svenska missionsrådet har vi under flera års tid stärkt och utvecklat vårt arbete med rättighetsperspektivet i vårt utvecklingssamarbete. Som ett nästa steg i detta gör vi under 2016/2017 en särskild satsning att stärka vår kunskap och verksamhet utifrån ett ickediskrimineringsperspektiv med ett särskilt fokus på HBTQ+-personers rättigheter. Vi ser ett behov av att hos… fortsätt läsa ”Att stärka och utveckla arbetet med rättighetsperspektivet”

Engagemang på SMR:s årsmöte

Det var bred uppslutning från medlemsorganisationerna på Svenska missionsrådets årsmöte på Cupolen i Linköping. Dr Rick James, författare till Creating Space for Grace och konsult inom lärandenätverket med samma namn, tog oss med i samtal kring relationen mellan tro, professionalism och organisationers identiteter. – Vi behöver integrera tro och utveckling. För att illustrera tog Rick… fortsätt läsa ”Engagemang på SMR:s årsmöte”