Aktuellt & blogg

Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse

I årets World Watch List rapport lyfter Open Doors särskilt fram religiös nationalism i Asien som ett problem som växt fram över lång tid, och som nu får tydliga konsekvenser för kristna minoriteter i regionen. Detta är något som våra samarbetsorganisationer i regionen också har uppmärksammat. Open Doors lyfter särskilt fram Indien. Landet ligger nu… fortsätt läsa ”Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse”

Juluppropet – för en human migrationspolitik

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik, som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik.  Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder… fortsätt läsa ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”

Ett sätt att bygga hållbar fred

MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Lotta Sjöström Becker, Kristna Fredsrörelsen, skriver här på temat konfliktkänslighet. Kristna Fredsrörelsen har i snart hundra år jobbat med att på olika sätt förebygga våldsamma konflikter genom att använda ickevåld som metod, process och attityd. Vi tror att vägen… fortsätt läsa ”Ett sätt att bygga hållbar fred”

Konfliktkänsligt arbetssätt inte nytt

MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Tore Samuelsson, Life & Peace Institute, skriver här på temat konfliktkänslighet.  Konfliktkänsligt arbetssätt, är det något nytt i biståndet – en ny ”pålaga”? Nja, egentligen inte. Låt mig ta det lite från början. Det här med fredsperspektiv är inget… fortsätt läsa ”Konfliktkänsligt arbetssätt inte nytt”

Nya lärdomar på humanitära seminariet i Kenya

Efter allt arbete och alla tankar som ingår i planeringen av innehållet inför workshops och seminarier, kan det nästan vara frustrerande att det enda deltagarna konsekvent är mest tacksamma för är möjligheten att träffas, umgås och dela erfarenheter. Seminariet i Nairobi om humanitärt bistånd var inget undantag! Vad gjorde vi? Under veckan lärde vi oss… fortsätt läsa ”Nya lärdomar på humanitära seminariet i Kenya”

Resiliens behövs i utsatta områden

Forskarvärlden mötte praktiken när Frälsningsarmén bjöd in till en workshop i Kenya om resiliens, det vill säga förmågan att hantera till exempel klimatförändringar *. Jag och Anders Malmstigen fick förmånen att medverka när representanter från Sverige, Kenya, Malawi, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna och Australien träffades för att undersöka hur den senaste forskningen på området kunde kopplas… fortsätt läsa ”Resiliens behövs i utsatta områden”

Gud har skapat alla till sin avbild

MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Operation Mercy skriver här på temat funktionsnedsättning.  Tadzjikistan är det minsta landet i Centralasien. Sedan 1993 har Operation Mercy arbetat med det tadzjikiska folket. Vi har flera projekt med vuxna och barn med funktionsnedsättning som fokuserar på samhällshälsa, utbildning… fortsätt läsa ”Gud har skapat alla till sin avbild”