Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Att söka bidrag

Enbart SMR:s medlemsorganisationer kan söka Sidabidrag via SMR. De olika bidrag SMR förmedlar styrs av en rad olika dokument som finns samlade under respektive sida i menyn till vänster.

Under sidan Ansökningsprocessen finns allt du behöver veta om hur ansökan och rapportering fungerar. Styrdokument och mallar för anslagen hittar du på sidorna för respektive typ av insats; utvecklings- , info-, humanitär- eller praktikantinsats till vänster i menyn. Läs gärna våra senaste ansökningar till Sida; Utvecklingssamarbete 2017-2021, Informations- och kommunikationsarbete 2017 och Praktikantansökan 2016 och våra rapporter; Syd- och östanslaget 2013-2015InfoKom-anslaget 2013-2015 och Praktikantanslaget 2014. Vill du läsa bilagorna för utvecklingssamarbete eller informations- och kommunikationsarbetet är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare.

SMR arbetar och följer upp alla insatser i ett så kallat Insatshanteringssystem, IHS, hur det fungerar har du möjlighet att läsa mer om i våra instruktioner nedan. Vill du logga in direkt använder du länken här nedanför ”Inloggning insatshantering”:


Inloggning insatshantering

IHS Stöd till SO vid inloggning i IHS

Instruktion för att ersätta ett tidigare inlagt dokument

Inloggning organisationsstatistik

Skapad: May 25, 2011 16:43
Senast uppdaterad: October 3, 2016 11:45