Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Humanitära teamet

Svenska missionsrådet är strategisk humanitär partner till Sida. Inom Svenska missionsrådet finns ett humanitärt team där representanter från det egna kansliet och följande organisationer ingår: Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Erikshjälpen, International Aid Services (IAS), PMU och Sveriges Kristna Råds (följeslagarprogram/EAPPI). Det är dessa organisationer som kan ansöka om Sidamedel för humanitära insatser.

Strategin som kan laddas ner här visar hur SMR och det humanitära teamet vill arbeta med humanitära insatser.

Styrdokument

Humanitarian Strategy SMC 2014-2016

Humanitarian Strategy SMC 2017-2021

Humanitarian Application 2014-2016

Humanitarian application 2017-2019

Guidelines for Sida support for humanitarian action

Kriterier för medlemskap i humanitära teamet

RRM guidelines SMC

Skapad: March 18, 2016 14:52
Senast uppdaterad: April 5, 2017 9:11