Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Praktikantinsatser

Sidadokument (Universitets- och högskolerådet, UHR)

Bidragsförmedlingen till praktikantinsatser styrs av följande riktlinjer från Universitets- och högskolerådet.

Det finns även en handbok för praktikantprogrammet från Universitets- och högskolerådet.

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser

SMR styr i sin tur genom våra instruktioner för bidrag till praktikantinsatser som beskriver mål och regler för bidraget.

Instruktion praktikantinsatser

Rekvirering

Rekvisitionsblankett

Mallar

Mallar med tillhörande instruktioner för hur man använder dem finns för ansökan och rapportering.

Instruktion praktikantansökan

Mall ansökan

Resultatmatris

Mall interimsrapport

Instruktion slutrapport

Mall slutrapport

Skapad: March 8, 2012 17:47
Senast uppdaterad: July 4, 2016 15:02