Kvinnor i Bangladesh, foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Utvecklingsinsatser granskningsmallar

SMR granskar alla ansökningar, delrapporter och slutrapporter utifrån särskilda granskningsmallar. Granskningen av rapporter syftar till att bedöma genomförandet av insatserna, ge återkoppling till medlemsorganisationerna, samt att sammanställa underlag för analys, lärande och resultatredovisning.

Granskning av ansökningar

Granskning av delrapporter

Granskning av slutrapporter

Skapad: March 25, 2013 18:19
Senast uppdaterad: June 17, 2016 14:25