Vad är bistånd?

Frågan känns kanske konstig och felställd. De flesta tycker nog att man vet vad bistånd är. Att det handlar om ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck” (som regeringen forumerat det i sitt nya policyramverk). Andra, däribland jag själv, vill hellre prata om utvecklingssamarbete än bistånd för att… fortsätt läsa ”Vad är bistånd?”

Lärvecka om jämställdhet och religion eller konfliktkänslighet

En av SMR:s allra viktigaste uppgifter är att stötta er medlemsorganisationer i er kapacitetsutveckling. Under 2017 kommer vi bland annat, genom så kallade lärveckor, att erbjuda möjlighet för några organisationer att tillsammans med sina lokala samarbetsorganisationer göra särskilda satsningar inom områdena ”Religion och jämställdhet” och ”Konfliktkänslighet”. Lärvecka- Jämställdhet och Religion Under 2016 presenterade vi vår… fortsätt läsa ”Lärvecka om jämställdhet och religion eller konfliktkänslighet”

Gå med i GÅ!

GÅ – det är namnet på de gemensamma åtagandena för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet mellan regeringen och de svenska civilsamhällesorganisationerna. Initiativet togs av den förra regeringen och slutfördes av den nuvarande 2015, det finns därför en bred politisk förankring. Den 13 februari genomfördes ett forum där dessa åtaganden aktualiserades. Bland annat deltog ministern… fortsätt läsa ”Gå med i GÅ!”

Juluppropets 79.224 namn överlämnade till Morgan Johansson

Igår, den 7 februari, mötte representanter från Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd migrationsminister Morgan Johansson på Rosenbad för att överlämna de 79.224 insamlade namnen för Juluppropet. Den 14 december lanserades Juluppropet – för en human migrationspolitik som ett initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Uppropet har totalt samlat 79.224 namnunderskrifter, däribland… fortsätt läsa ”Juluppropets 79.224 namn överlämnade till Morgan Johansson”

Positiva besked från Sida

– Beskedet från Sida är glädjande, säger Svenska missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen. För första gången kan Svenska missionsrådet under ett år, förmedla bidrag på mer än 200 miljoner kronor. SMR och medlemsorganisationerna har höga ambitioner och nu kan många viktiga och värdefulla insatser genomföras runt om i världen. SMR har för första gången skrivit ett… fortsätt läsa ”Positiva besked från Sida”

Vi satsar på ökad motståndskraft

I samband med att Sida godkände SMR:s ramansökan för utvecklingssamarbete för 2017-2021, beviljade Sida också 5 milj SEK per år för en särskild resiliens-satsning inom CSO-anslaget. SMR definierar resiliens som kapaciteten hos en individ, ett samhälle eller ett land att ha motståndskraft och anpassningsförmåga att hantera negativa förändringar, chocker och osäkerhet och samtidigt fortsätta att… fortsätt läsa ”Vi satsar på ökad motståndskraft”

Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse

I årets World Watch List rapport lyfter Open Doors särskilt fram religiös nationalism i Asien som ett problem som växt fram över lång tid, och som nu får tydliga konsekvenser för kristna minoriteter i regionen. Detta är något som våra samarbetsorganisationer i regionen också har uppmärksammat. Open Doors lyfter särskilt fram Indien. Landet ligger nu… fortsätt läsa ”Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse”

Juluppropet – för en human migrationspolitik

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik, som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik.  Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder… fortsätt läsa ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”

AidWatch-rapporten 2016

EU:s svikna biståndslöften hotar Agenda 2030 EU och dess medlemsstater har ett mål om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, ett mål som aldrig har nåtts. Enligt årets AidWatch-rapport, som granskar EU-biståndet, nådde endast fem länder hela vägen fram 2015: Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Utvecklingen äventyrar de åtaganden som bland annat… fortsätt läsa ”AidWatch-rapporten 2016”