Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse

I årets World Watch List rapport lyfter Open Doors särskilt fram religiös nationalism i Asien som ett problem som växt fram över lång tid, och som nu får tydliga konsekvenser för kristna minoriteter i regionen. Detta är något som våra samarbetsorganisationer i regionen också har uppmärksammat. Open Doors lyfter särskilt fram Indien. Landet ligger nu… fortsätt läsa ”Ökande religiös nationalism i Asien orsakar förföljelse”

Juluppropet – för en human migrationspolitik

År 2005 genomförde Sveriges kristna råd Påskuppropet för en humanare flyktingpolitik, som samlade 160 000 namnunderskrifter. Nu går kyrkorna samman i ett nytt upprop för att förmå den svenska regeringen att arbeta för en mer human migrationspolitik.  Juluppropets tre krav är att ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv, att praktiska hinder… fortsätt läsa ”Juluppropet – för en human migrationspolitik”

AidWatch-rapporten 2016

EU:s svikna biståndslöften hotar Agenda 2030 EU och dess medlemsstater har ett mål om att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd, ett mål som aldrig har nåtts. Enligt årets AidWatch-rapport, som granskar EU-biståndet, nådde endast fem länder hela vägen fram 2015: Luxemburg, Sverige, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Utvecklingen äventyrar de åtaganden som bland annat… fortsätt läsa ”AidWatch-rapporten 2016”

”Beslut om biståndet får inte ske bakom stängda dörrar”

Öka transparensen inom OECD DAC och fatta beslut om att avräkningar från biståndet upphör. Det är några av de budskap som 15 organisationer inom CONCORD Sverige idag framför till Charlotte Petri Gornitzka, som för första gången tar plats som ordförande vid biståndskommitténs förhandlingsbord. Den 10 och 11 oktober träffas OECD:s biståndskommitté DAC för ett så… fortsätt läsa ””Beslut om biståndet får inte ske bakom stängda dörrar””

Svenska Operation Mercy ledde workshop i Teheran

Betydelsen av att bekräfta och uppmuntra den enskilde deltagaren är en lärdom som dr Scott Breslin tar med sig från Teheran. I augusti var Operation Mercys internationella direktor, dr Scott Breslin, i Teheran och undervisade om etik och principer i ledarskap. Scott var inbjuden av Teherans regering. Seminarierna anordnades för att uppmuntra och utrusta det… fortsätt läsa ”Svenska Operation Mercy ledde workshop i Teheran”

Fortfarande för stora avräkningar i biståndsbudgeten

I tisdags presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Men anledning av den har Svenska missionsrådet tillsammans med andra utvecklingsaktörer inom CONCORD Sveriges AidWatch-grupp skrivit ett pressmeddelande som bland annat tar upp att avräkningarna fortfarande är för stora. Regeringen föreslår i sin budgetproposition en ökning av den totala biståndsramen till 43,4 miljarder med särskilda satsningar på humanitära insatser, klimat… fortsätt läsa ”Fortfarande för stora avräkningar i biståndsbudgeten”

”Lär av Kanadas arbete för religions- och övertygelsefrihet”

Kontakt med religiösa grupper och utbildning för ambassadpersonal. Det är två saker som Sverige kan lära av hur Kanada har arbetat med religions- och övertygelsefrihet. Det säger dr. Andrew Bennett från den kanadensiska tankesmedjan Cardus. Under tre år, fram till maj 2016, var han Kanadas ambassadör för religions- och övertygelsefrihet och ledde ett fristående kontor på utrikesdepartementet. Till… fortsätt läsa ””Lär av Kanadas arbete för religions- och övertygelsefrihet””

Visa ledarskap för Agenda 2030 i New York!

I dag (20/9) öppnas FN:s 71:a generalförsamling. Det är glädjande att Sverige medverkar som en Champion State för Agenda 2030 och har tagit på sig ledartröjan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Det sänder en tydlig signal om att Sverige vill att vara en stark röst för internationell solidaritet – men kräver också… fortsätt läsa ”Visa ledarskap för Agenda 2030 i New York!”

Bokrelease: “For Better for Worse – The Role of Religion in Development Cooperation”

Insikten om religionens roll och betydelse för människor, samhällen och utvecklingssamarbete har vuxit sig allt starkare under senare tid. För att bidra med kunskap ger Svenska missionsrådet nu ut en antologi med 14 kapitel med stor tematisk bredd. Att jobba med utvecklingssamarbete utan att förstå religionens roll för samhällen och individer är i många sammanhang… fortsätt läsa ”Bokrelease: “For Better for Worse – The Role of Religion in Development Cooperation””