Upptäck GNDR!

GNDR – ytterligare en förkortning att lära sig men det kommer det att vara värt. GNDR står för Global Network for Disaster Reduction och är ett internationellt nätverk för enskilda organisationer för katastrofriskreducering och förstärkt resiliens. GNDR har 850 medlemmar i 137 länder och är baserad i London. SMR har varit medlem i GNDR sedan… fortsätt läsa ”Upptäck GNDR!”

En rapport om förändring, resultat och lärande

Sida-rapporten för 2016 är inte bara en presentation av SMR:s operativa verksamhet och medlemsorganisationernas uppnådda resultat under den gångna treårsperioden, den är framförallt fylld av mångfald och lärande. För den som tar sig tid till en stunds läsning väntar en välskriven och resultattung rapport med fokus på individer, organisationer och samhällen som arenor för förändring.… fortsätt läsa ”En rapport om förändring, resultat och lärande”

Ny humanitär strategi

Med en ny humanitär strategi på bordet vill SMR bli bättre på att fånga upp mervärdet med SMR som humanitär strategisk partner till Sida och samtidigt förtydliga rollerna mellan SMR och medlemsorganisationerna. En extern konsult anlitades för utvärderingen, vilket innefattade samtal med de fem organisatio­nerna som ingår i HUM-teamet: ADRA, IAS, PMU, Erikshjälpen och SKR.… fortsätt läsa ”Ny humanitär strategi”

Miljö- och klimatpolicyn

Att fattigdomsbekämpning och främjande av mänskliga rättigheter är tätt sammanlänkade med klimat- och miljöfrågor blir allt tydligare. Ett hållbart nyttjande av naturresurser samt mins­kad klimatpåverkan är nödvändigt för att världen ska nå de sjutton globala målen för hållbar utveck­ling som antogs hösten 2015. Här behöver aktörer på alla nivåer öka ambitionerna. Detta var utgångspunkten då… fortsätt läsa ”Miljö- och klimatpolicyn”

Jämställdhetspolicyn

Fattigdom och förtryck drabbar kvinnor och män olika. Kvinnor är diskriminerade inom många områden, och vi kan inte utrota fattigdom utan att arbeta för allas lika rättigheter. Detta vet vi, men låter vi det verkligen genomsyra vårt arbete? ”We are only scratching the surface of gender inequality. We are scared to really touch on the… fortsätt läsa ”Jämställdhetspolicyn”

Effektutvärdering av SMR

Ger de SMR-stödda utvecklingsinsatserna resultat? Om så, vilka slags resultat och hur ska vi förstå den förändring som vi ser? SMR jobbar löpande med att följa upp projekt och tillsammans med våra medlemmar göra uppföljningsresor till partners i syd. Allt detta med målet att vi som kansli, våra medlemmar och samarbetspartners ska vara relevanta som… fortsätt läsa ”Effektutvärdering av SMR”

Dubbelt utsatta

För en vecka sedan befann jag mig i Leuven – en mysig och vacker liten universitetsstad i Belgien. Där samlades ett sextiotal människor för att diskutera ett tema som var långt ifrån mysigt, ”Women under pressure for their faith”. Konferensen anordnades av bland annat International Institute for Religious Freedom and Open Doors. Kvinnors rätt till religions-… fortsätt läsa ”Dubbelt utsatta”

Att stärka och utveckla arbetet med rättighetsperspektivet

På Svenska missionsrådet har vi under flera års tid stärkt och utvecklat vårt arbete med rättighetsperspektivet i vårt utvecklingssamarbete. Som ett nästa steg i detta gör vi under 2016/2017 en särskild satsning att stärka vår kunskap och verksamhet utifrån ett ickediskrimineringsperspektiv med ett särskilt fokus på HBTQ+-personers rättigheter. Vi ser ett behov av att hos… fortsätt läsa ”Att stärka och utveckla arbetet med rättighetsperspektivet”

Engagemang på SMR:s årsmöte

Det var bred uppslutning från medlemsorganisationerna på Svenska missionsrådets årsmöte på Cupolen i Linköping. Dr Rick James, författare till Creating Space for Grace och konsult inom lärandenätverket med samma namn, tog oss med i samtal kring relationen mellan tro, professionalism och organisationers identiteter. – Vi behöver integrera tro och utveckling. För att illustrera tog Rick… fortsätt läsa ”Engagemang på SMR:s årsmöte”

Skaka flaskan!

Om någon från Sida – eller någon annan sekulär organisation – kom till vår organisation, skulle de märka någon skillnad? Är vi annorlunda i hur vi genomför våra möten, fattar beslut, eller i våra relationer? Detta var Rick James utmaning till oss på årsmötet. Vår tro och vårt professionella liv skiljer sig naturligt, som olja… fortsätt läsa ”Skaka flaskan!”