Engagemang på SMR:s årsmöte

Det var bred uppslutning från medlemsorganisationerna på Svenska missionsrådets årsmöte på Cupolen i Linköping. Dr Rick James, författare till Creating Space for Grace och konsult inom lärandenätverket med samma namn, tog oss med i samtal kring relationen mellan tro, professionalism och organisationers identiteter. – Vi behöver integrera tro och utveckling. För att illustrera tog Rick… fortsätt läsa ”Engagemang på SMR:s årsmöte”

Skaka flaskan!

Om någon från Sida – eller någon annan sekulär organisation – kom till vår organisation, skulle de märka någon skillnad? Är vi annorlunda i hur vi genomför våra möten, fattar beslut, eller i våra relationer? Detta var Rick James utmaning till oss på årsmötet. Vår tro och vårt professionella liv skiljer sig naturligt, som olja… fortsätt läsa ”Skaka flaskan!”

Riksdagsseminarium – Vad är bistånd?

Åtta miljarder i avräkningar från biståndet för flyktingmottagande i Sverige – vad är alternativen? Den 3 maj var jag med på ett riksdagsseminarium arrangerat av CONCORD där denna fråga diskuteras. Inför mötet skrev jag en blogg, som du gärna får läsa. Vi på Svenska missionsrådet tycker att flyktingmottagande måste prioriteras men inte på bekostnad av biståndet.… fortsätt läsa ”Riksdagsseminarium – Vad är bistånd?”

Vad är bistånd?

Frågan känns kanske konstig och felställd. De flesta tycker nog att man vet vad bistånd är. Att det handlar om ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck” (som regeringen forumerat det i sitt nya policyramverk). Andra, däribland jag själv, vill hellre prata om utvecklingssamarbete än bistånd för att… fortsätt läsa ”Vad är bistånd?”

Varje dag tar vi steg framåt för barns rättigheter

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Vi arbetar varje dag för att barnets rättigheter ska respekteras, skyddas och tillgodoses. Det här sker på olika sätt och på olika nivåer i samhället, i Sverige och internationellt. Vi har förmånen att få jobba lokalt förankrade på gräsrotsnivå, men också samtidigt på regional, nationell och global nivå i de samarbeten… fortsätt läsa ”Varje dag tar vi steg framåt för barns rättigheter”

Rollen som medföljare för hållbar fred

Tillsammans med Hanna Mellergård besökte jag i mars Kristna Fredsrörelsen i Colombia för att ta del av vilken roll som deras arbete med internationell medföljning av människorättsförsvarare kan spela i den svåra övergångsprocessen till hållbar fred. I Colombia, som plågats i över 50 år av väpnad konflikt, skrevs historia 2016. Efter en mycket utdragen process… fortsätt läsa ”Rollen som medföljare för hållbar fred”

Dialogmöte i Härnösand

Vi hade några spännande och uppmuntrande dagar i Härnösand på Sidas dialogmöte med ramorganisationer. Fokus låg på Sidas nya CSO-strategi (anslaget för stödet till civila samhället i utvecklingsländer) och problematiken kring ’Shrinking Space’ (krympande utrymme) – då med en växande oro för att det finns en global trend mot ökad kontroll och begränsning av det civila samhällets aktörer… fortsätt läsa ”Dialogmöte i Härnösand”

Mänskliga rättigheter – utmaningar och kreativitet

MO OM är en serie där våra medlemsorganisationer delar med sig av sina erfarenheter utifrån olika teman. Mikael Jägerskog, PMU, skriver här på temat rättighetsbaserat arbete. Projektledaren i Västafrika var frustrerad när hon påpekade utmaningen med att å ena sidan göra människor medvetna om sina rättigheter men att å andra sidan sedan ha begränsade möjligheter… fortsätt läsa ”Mänskliga rättigheter – utmaningar och kreativitet”