sidhuvud_kontakt-972x181
Skriv ut

Generalsekreterare

 • Anders Malmstigen_96x96cm

  Anders Malmstigen

  Telefon: +46 (0)8 453 68 96
  Mobil: +46 (0)709 530 760
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Anders Malmstigen »

   ”Jag uppskattar de relationer som vi har med medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer. Det känns meningsfullt, och genom dem är vi delaktiga i ett viktigt arbete runt om i världen ”.

  Anders är generalsekreterare.

  Under sex år var Anders biståndsarbetare i Afghanistan utsänd av Evangeliska Frikyrkan. Han har arbetat som pastor och med handikappfrågor på en flyktingförläggning. Han har studerat teologi och engelska på universitetsnivå.

Ekonomi, kommunikation och administration

 • Linda Jägerskog_96x96

  Linda Jägerskog

  Telefon: +46 (0)8 453 68 86
  Mobil: +46 (0)76 501 18 40
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Linda Jägerskog »

  ”Att få möjlighet att verka i en bred ekumenisk miljö som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete är intressant och stimulerande. Jag uppskattar mötet med människor, därför känns det roligt att jag utöver kontakten med alla anställda på Svenska missionsrådet också kommer att vara i kontakt med våra medlemsorganisationer”.

  Som personalstrateg  kommer Linda att jobba med alla slags personalfrågor inom Svenska missionsrådet och stötta såväl chefer som medarbetare.

  Linda går nu tillbaka till sitt gamla yrke efter att i några år verkat i kyrkans värld på olika sätt, senast i Sollentuna församling. Parallellt har hon jobbat med personalfrågor i sitt eget företag.

 • Agnes Rocque_96x96

  Agnes Rocque

  Telefon: +46 (0)8 453 68 50
  Mobil: +46 (0)76 504 30 50
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Agnes Rocque »

  ”Med dryga sju års erfarenhet som projektcontroller inom utvecklingsbistånd så känns det extra roligt att vara tillbaka inom branschen.  För mig är det viktigt att verka i ett sammanhang där fokus är att motverka och minska konsekvenserna av orättvisa strukturer i omvärlden. Jag trivs när jag får lära nytt samt tycker om att granska och handleda.”

  Agnes kommer som controller för det humanitära arbetet främst att arbeta med granskning och bedömning av ansökningar, rapporter samt säkring av avtalsefterlevnad.

  Agnes har närmast arbetat som redovisningskonsult hos Swartling & Partners AB där hennes största kund var en av Sidas strategiska partners.

 • Ann Sundell_96x96

  Ann Sundell

  Telefon: +46 (0)8 453 68 84
  Mobil: +46 (0)76 501 18 46
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Ann Sundell »

  ”För mig är det en drivkraft att effektivisera saker. Jag tycker också att det är väldigt roligt att arbeta med kommunikation på olika sätt.”

  Ann arbetar med administration, projektledning och kommunikation. Hon handlägger styrelsens och utskottets arbete, ansvarar dokumenthantering, arkivering och att utveckla administrationen. Hon arbetar också med webben och har ansvar för att uppdatera och skapa nya sidor. Ann arbetar även som projektledare för interna projekt, till exempel årskonferenser och medlemsdagar.

  Ann har tidigare varit ansvarig för den interna hemsidan på Rädda Barnen och höll också i utbildningar. Hon har lång arbetslivserfarenhet av administrativt arbete, projektledning och redaktörskap.

 • Matilda Pearson, pressekreterare

  Matilda Pearson

  Telefon: +46 (0)8 453 68 97
  Mobil: +46 (0)76 501 18 45
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Matilda Pearson »

  ”Jag gillar när det händer mycket – och det gör det här! Särskilt spännande är det med den stora variationen av viktiga frågor och arbetsuppgifter. Det känns meningsfullt och lärorikt att vara med och skapa möjligheter för människor att utvecklas, både i Sverige och internationellt.”

  Matilda jobbar med kommunikation, i olika kanaler och som stöd till sina kollegor.

  Matilda har bott mycket utomlands, bland annat i Zimbabwe, Dubai och Jerusalem. Innan hon kom till Svenska missionsrådet arbetade hon på Södertörns högskola.

 • Ninna Ekstrand_NY_96x96

  Ninna Ekstrand

  Telefon: +46 (0)8 453 68 91
  Mobil: +46 (0)76 501 18 39
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Ninna Ekstrand »

  ”Det är spännande att arbeta i ett sammanhang som alltid är i rörelse och vill sträva framåt. Jag är tacksam för att få vara en del av en organisation som gör skillnad och som jobbar för att förändra människors tillvaro till det bättre, både i Sverige och i andra länder”.

  Ninna har ansvar för den löpande kommunikationen, bland annat infobrev och kommunikation i digitala kanaler. Hon stöttar även sina kollegor i deras kommunikationsarbete.

  Ninna är även fotograf och grafisk formgivare och har jobbat flera år inom tidningsbranschen som redigerare, fotograf och bildredaktör samt som informatör i Pingst Jönköping. Hon frilansar även som föreläsare och fotograf. 

 • Osmel Rodriguez_96x96

  Osmel Rodriguez

  E-post: Klicka här

 • Sara V Dynesius_96x96

  Sara V. Dynesius

  Telefon: +46 (8) 453 68 67
  Mobil: +46 (76) 501 18 35
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Sara V. Dynesius »

   ”Jag vill jobba på Svenska missionsrådet för att det ger mig så mycket att arbeta på en organisation som jobbar för en bättre värld. Det är inspirerande att få följa projekt och se vad medlemsorganisationerna åstadkommer med de medel vi förmedlar. Jag lär mig nya saker hela tiden och det är roligt när jag känner att jag får användning av mina lärdomar.”

  Sara är controller för humanitära projekt och avlastar även controllern på utvecklingssidan med bidragsförmedlingen. Hon är ett stöd för den humanitära koordinatorn och är med och formar rutiner och rapporteringsmallar. Sara granskar också budgetar och slutrapporter, har löpande kontakt med medlemsorganisationerna kring avtalsefterlevnad m.m.

  Innan Sara kom till Svenska missionsrådet var hon ekonomiansvarig på Kristna Fredsrörelsen. Sara har en fil.kand. i företagsekonomi från Södertörns högskola. Vid sidan av jobbet har hon en enskild firma inom bokföring och redovisning.

 • Susan Kronberg_96x96

  Susan Kronberg

  Telefon: +46 (0)8 453 68 82
  Mobil: +46 (0)76 501 18 33
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Susan Kronberg »

  ”Jag älskar att lära mig saker och läser mycket, till exempel psykologi och böcker på flera olika språk. Dessutom är jag lite nördig inom ramen för mitt yrke.”

  Susan är ekonomiansvarig och kommer att samordna det ekonomiska arbetet tillsammans med övriga ekonomer. Hon har tidigare arbetat med biståndsfrågor både lokalt i Nicaragua och inom kyrkan och med internationella organisationer.  Hon kommer senast från en tjänst som ekonomiansvarig på Kristna Fredsrörelsen. Susan är civilekonom.

 • Viktoria Isaksson

  Viktoria Isaksson

  Telefon: +46 (0)8 453 68 99
  Mobil: +46 (0)76 564 06 64
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Viktoria Isaksson »

  ”Genom det här jobbet träffar jag många kunniga människor som tillsammans arbetar för att människor ska kunna förändra sin tillvaro. Jag vill att fler ska få veta vad som görs genom Svenska missionsrådet, våra medlemmar och deras partners runt om i världen.”

  Viktoria ansvarar för Svenska missionsrådets kommunikation ska vara strategisk och genomtänkt. Hon stöttar kollegerna i deras kommunikationsarbete och är ansvarig för pressfrågor.

  Viktoria är utbildad journalist, socialpedagog och pluggar språkrådgivning och textvård på distans på Linnéuniversitetet.

Lärande och påverkan

 • Niklas Eklöv_96x96

  Niklas Eklöv

  Telefon: +46 (0)8 453 68 53
  Mobil: +46 (0)736 35 42 50
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Niklas Eklöv »

  ”Jag känner mig lockad av att jobba i en organisation med många medlemsorganisationer som på olika sätt arbetar med mission och utvecklingsarbete”.

  Niklas kommer till Svenska missionsrådet med 13 års anställning på Svenska kyrkans internationella arbete i bagaget. Främst har han arbetat med region Afrika och senast med policyarbete kring fred och mänskliga rättigheter. Dessförinnan arbetade han på UDs Afrikaenhet. Niklas är statsvetare.

  På Svenska missionsrådet kommer Niklas att arbeta som rådgivare för kapacitetsutveckling både inom det humanitära och utvecklingssamarbetet. Han kommer att fokusera på några områden, bland annat det rättighetsbaserade utvecklingssamarbetet och dess verktygslåda samt delta i en effektutvärdering för att se vilken skillnad utvecklingssamarbetet gör.

 • Katherine Cash_96x96

  Katherine Cash

  Telefon: +46 (0)8 453 68 95
  E-post: Klicka här

  Läs mer om Katherine Cash »

  ”Förföljelse och diskriminering på grund av religion är högaktuellt i vår omvärld. Kyrkor och kristna organisationers röst, kunskap och erfarenheter behöver höras och tas tillvara i utrikespolitiken. Det är en förmån att ha en tjänst som är så utmanande som min. Det vi gör spelar roll, och det känns både spännande och tungt.”

  Katherine jobbar med att förmedla kunskap om situationen för religions- och övertygelsefrihet internationellt, som blir alltmer allvarlig. Hon arbetar också med påverkansarbete för att få en starkare prioritering och bättre integrering av religions- och övertygelsefrihetsfrågor i Sverige och inom EUs utrikespolitik. Det handlar om att skapa medvetenhet bland beslutsfattare och tjänstemän kring hur brott mot denna mänskliga rättighet påverkar individer och samhällen, och att skapa medvetenhet kring olika verktyg regeringen och tjänstemän kan använda sig av.

  Katherine har studerat internationella utvecklingsstudier och arbetat med folkbildning och påverkan kring internationella frågor i Storbritannien, Sydafrika och Sverige.  Tidigare har Katherine vikarierat som handläggare på Svenska missionsrådet med ansvar för östra och södra Afrika.

 • Kristina Patring_96x96

  Kristina Patring

  Telefon: +46 (0)8 453 68 93
  E-post: Klicka här

  Läs mer om Kristina Patring »

  ”Jag tycker om korsbefruktningen mellan människor och teori. Att få interagera med människor, möta dem i olika tankar men också få koppla an till religion, teologi och rättsfilosofi. Sedan tycker jag att det är roligt med hela den värld som rör utvärdering.”

  Kristina är projektledare för ett pilotprojekt för att bygga kapacitet om religions- och övertygelsefrihet i syd bland medlems- och samarbetsorganisationer.

  Fred, konflikt, ickevåld, mänskliga rättigheter och företagsansvar är några av Kristinas kompetensområden. Hon har drivit ett konsultföretag med fokus på dessa frågor. Innan dess läste hon en mastersutbildning vid Uppsala universitet och Teologiska högskolan i Stockholm med inriktning på religion och mänskliga rättigheter samt företagsansvar och mänskliga rättigheter. Kristina har också arbetat på Life & Peace Institute som handläggare och har gjort uppdrag för Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

 • Lisa Minnhagen_96x96_ny

  Lisa Minnhagen

  Telefon: +46 (0)8 453 68 06
  Mobil: +46 (0)72 856 24 81
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Lisa Minnhagen »

  ”Jag gillar SMR som organisation, den bredd som medlemmarna representerar och det engagemang och professionalitet jag upplever att man tar sig an sitt uppdrag med. Både i att samla och förena men också att utmana och lära!  Jag är en person som tycker om att gräva i varför, på vilket sätt, i vilket syfte och hur vi genom att vända på ytterligare några stenar kan göra saker lite lite bättre. Sist men inte minst och sen har jag en nästintill sjuklig förkärlek för verksamhetsplaneringsprocesser.”

  På SMR kommer att jag arbeta som rådgivare för kapacitetsutveckling med särskilt fokus på lärande och SMR:s mötesplatser, kapacitet kring informationsbidraget och metodutveckling kring Rättighetsperspektivet och Freds- och konfliktarbetet inom SMR.

  Lisa har tidigare arbetat på Stockholms stadsmission som utvecklingsledare på avdelningen för Engagemang och diakonal utveckling. Mitt uppdrag har i första hand varit att utveckla den ideella verksamheten inom Stockholms Stadsmission, bland annat genom att utbilda och rekrytera medlemmar och volontärer till organisationen. Lisa har arbetat på SMR:s kansli en gång tidigare och har även styrelseerfarenhet från SMR och fyra av  medlemsorganisationerna.

 • Philip Smith_96x96

  Philip Smith

  Telefon: +46 (0)8 453 68 89
  Mobil: +46 (0)76 501 18 37
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Philip Smith »

  ”Med min erfarenhet från fältet tycker jag det är spännande att se hur organisationers lärandeprocesser bygger kapacitet, ökar relevans, och hjälper oss att gräva djupare i de utmaningar som lokala organisationer och samhällen står inför.”

  Philip kommer att arbeta som rådgivare för kapacitetsutveckling med fokus på humanitärt arbete, organisationsutveckling och utvärdering. En del av hans arbete blir att fundera över hur vi kan utveckla metoder som hjälper oss att arbeta bättre med komplexitet.

  Philip har arbetat på SIL (ursprungligen känd som Summer Institute of Linguistics) och deras partnerorganisationer  i 14 år i olika roller; först med ett språkbeskrivningsprojekt i Nigeria och sedan i Kambodja under 5 år i ett projekt som arbetade med modersmålsundervisning och försörjning. Philip har en master i International Development and Management från Lunds universitet,  och har även arbetat med fokus på programutveckling, uppföljning och utvärdering. Det senaste året har han arbetat på global nivå med SIL fokuserat på olika reflektions- och lärandeprocesser.

 • Robert Oden_96x96

  Robert Odén

  Telefon: +46 (0)8 453 68 88
  E-post: Klicka här

  Läs mer om Robert Odén »

  ”Jag gläds över att tillsammans med andra få reflektera kring kyrkans och missionens roll, funktion och identitet. Att söka nya perspektiv och möjligheter för en hållbar framtid tillsammans.”

  Robert arbetar med teologisk reflektion och frågor som rör religionens roll i utvecklingssamarbete.

  Robert har en bakgrund som journalist och har bland annat arbetat på Dagen och Kyrkans tidning. Han har också skrivit en doktorsavhandling i missionsvetenskap vid Uppsala universitet och varit redaktör för den missionsvetenskapliga facktidskriften Swedish MIssiological Themes (SMT). Förutom teologi har han också läst statsvetenskap.

Internationellt utvecklingssamarbete

 • Hanna Mellergård_96x96

  Hanna Mellergård

  Telefon: +46 (0)8 453 68 94
  Mobil: +46 (0)76 501 18 41
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Hanna Mellergård »

  ”Jag blir otroligt illa berörd av orättvisor och vill göra något åt dem. Jag tror att jag kan bidra i min roll som handläggare där jag har en kvalitetsutvecklande roll. Min strävan är att bidra med en del i pusslet för att helheten ska bli bättre.”

  Hanna arbetar som handläggare med ansvar för Mellanöstern och Nordafrika inklusive Sudan. Hon handlägger även Infoanslaget från Sida och är tematiskt ansvarig för jämställdhets- liksom fred och konfliktfrågor. Hanna arbetar också med bedömningar av samarbetsorganisationer.

  Innan hon började arbeta på Svenska missionsrådet var hon handläggare på PMU inom samma region samt teamansvarig för handläggare. Hanna har även varit ute som praktikant i ett år i Argentina.

 • Anna Olsson_96x96

  Anna Olsson

  Telefon: +46 (8) 453 68 98
  Mobil: +46 (0)76 501 18 43
  E-post: Klicka här

 • Andrea Samosir Josephson_96x96

  Andrea Samosir Josephson

  Telefon: +46 (0)8 453 68 55
  Mobil: +46 (0)76 501 18 48
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Andrea Samosir Josephson »

  ”Jag inspireras och engageras av tanken på att vara en (liten) kugge i en (stor) global och kollektiv kraftansamling för mer rättvis, jämställd och hållbar omvärld. På SMR får jag arbeta med detta dagligen, och som en extra förmån tillsammans med ett gäng kunniga, nyfikna och genuint drivna kollegor.”

  Andrea arbetar som handläggare för utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och har ansvar för klimat- och miljöarbetet.

  Andrea kommer senast från UD:s enhet för multilateralt utvecklingssamarbete, där hon arbetade med miljö- klimat- och jämställdhetsfrågor inom Sveriges utvecklingssamarbete med Världsbanken och de andra utvecklingsbankerna. Hon har en masterexamen utvecklingsstudier från Uppsala Universitet, och fälterfarenhet av arbete med hållbar utveckling i Indonesien och Kambodja.

 • Ann_Lena Hansson96x96

  Anna-Lena Hansson

  Telefon: +46 (0)8 453 68 66
  Mobil: +46 (0)76 501 18 44
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Anna-Lena Hansson »

  ”Bland det bästa jag vet, är att möta människor som brinner för att göra världen mer rättvis. Att få jobba med, stötta och ge dem redskap för att bli ännu starkare förändringsaktörer, bättre än så blir det inte!”

  Anna-Lena vikarierar som handläggare för Asien. Hon kommer också att jobba lite med religions- och övertygelsefrihet och alkoholfrågor.

  Innan Anna-Lena kom till Svenska missionsrådet var hon handläggare för Europa och Asien på PMU. Innan dess bodde hon i Ryssland, där hon arbetade för SIL/Folk&Språk. Hon har studerat teologi och språkvetenskap och pratar flytande ryska och lettiska.

 • Joel Sverker_96x96

  Joel Sverker

  Telefon: +46 (0)8 453 6883


  Läs mer om Joel Sverker »

  ”Jag tycker att interaktionen med människor är rolig. Det är också roligt att se den förändring som sker inom SMR:s humanitära arbete. Medlemsorganisationer tar initiativ och utvecklas på ett spännande sätt. Jag lär mig absolut mest av av att resa med medlemsorganisationerna.”

  Joel jobbar som humanitär samordnare på SMRs kansli och i relation till medlemmar i det humanitära teamet. Joel är utbildad inom statsvetenskap med inriktning på fredsfrågor.

 • Karin Sjöstedt_96x96

  Karin Sjöstedt

  Telefon: +46 (0)8 453 68 00
  Mobil: +46 (0)76 501 17 01
  E-post: Klicka här

 • Lennart Nolvall_96x96

  Lennart Nolvall

  Telefon: +46 (0)8 453 6852
  Mobil: +46 (0)70 790 4381
  E-post: Klicka här
  Läs mer om Lennart Nolvall »

  ”Jag tycker det är roligt att jobba med humanitära insatser då det alltid innebär en stor utmaning att så effektivt som möjligt och i svåra situationer, möta människors olika behov med utgångspunkten att de inte är subjekt utan medmänniskor. Sedan tycker jag om kombinationen att arbeta med både utvecklingsinsatser och humanitära insatser, då de kompletterar varandra. Det är viktigt att ha ett utvecklingsperspektiv i de humanitära insatserna liksom det är viktigt att ha katastrofrisker och behoven av riskreducering med sig in i utvecklingssamarbetet.”

  Lennart är handläggare för både utvecklingsinsatser och humanitära insatser och kommer att ha ett geografiskt fokus på Central och Östafrika, Sydsudan samt Afrikas Horn. Han har också ett tematiskt ansvar för miljöfrågor.

  Lennart kommer senast från en tjänst som humanitär koordinator på PMU.

 • Rut Eliasson_96x96

  Rut Eliasson

  Telefon: +46 (8) 453 68 85
  Mobil: +46 (0)76 501 18 42
  E-post: Klicka här

 • Sofie Twal Hedman_96x96

  Sofie Twal Hedman

  E-post: Klicka här

 • Sanna Svensson_96x96

  Sanna Svensson

  Telefon: +46 (8) 453 68 69
  Mobil: +46 (0)76 501 18 32
  E-post: Klicka här