I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Om Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Tillsammans arbetar vi för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.

Värdegrund 20150519

Stadgar 20130530

Strategisk verksamhetsinriktning 2017-2021

Genom SMR kan medlemsorganisationerna mötas, utbyta erfarenheter och stärka sin kompetens. Vi ordnar kurser och seminarier både i Sverige och i länder i syd och öst.

SMR förmedlar årligen bidrag från fem olika anslag till sina medlemsorganisationer (för 2014 uppgick det till ca 178 miljoner kronor). Bidragen går till medlemsorganisationernas utvecklingssamarbeten som de genomför tillsammans med sina samarbetsorganisationer i ett 50-tal länder, samt går även till humanitära insatser, informationsarbete i Sverige samt praktikantprogram.

Årsberättelse 2015

Här finns årsberättelsen som bläddringsbar PDF

Vi vill sprida kunskap i frågor som kan bidra till att utrota fattigdomen. Därför arbetar vi för att enskilda organisationer i Sverige och syd och öst ska ha möjlighet att bedriva utvecklingssamarbete. Som en del av rättighetsarbetet arbetar vi bland annat för religions- och övertygelsefrihet.

Våra medlemsorganisationer har ett stort nätverk över hela världen. Det gör att vi har en ovanlig möjlighet att förstå vilken roll kristna organisationer kan spela för samhällsförändring och vilken roll religionen spelar i utveckling.

Läs mer om vår syn på utveckling och vår förändringsteori eller läs mer i vår rättighetspolicy:

Svenska missionsrådets förändringsteori

Policy för rättighetsperspektivet

Skapad: May 25, 2011 16:43
Senast uppdaterad: February 9, 2017 15:32