I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Att bli medlem

Ett medlemskap i Svenska missionsrådet har som syfte att göra organisationer starkare. Att vara del av ett större sammanhang skapar nytta åt både den egna organisationen och för våra medlemsorganisationer.

Enbart organisationer med säte i Sverige kan söka medlemskap i SMR.

Att bli medlem i SMR är en process med samtal mellan oss och den organisation som söker medlemskap. Styrelsen bereder ansökan om medlemskap och årsmötet beslutar.

Om er organisation är intresserad av medlemskap i SMR ska ni kontakta vår generalsekreterare Anders Malmstigen.

En organisation som vill bli medlem måste uppfylla kriterierna att:

  • omfatta SMR:s värdegrund och stå bakom de uppgifter som SMR har
  • ha ett demokratiskt förhållningssätt, folklig förankring och en dokumenterad internationell samverkan sedan minst fem år
  • aktivt engagera sig i SMR:s arbete, vilket innebär att delta i SMR:s mötesplatser, ingå i nätverk, arbetsgrupper, utskott och styrelse, att i tillämpliga fall följa de särskilda villkor som finns för vidareförmedling av externa finansiella resurser som SMR beslutar om, och att stödja det gemensamma arbetet genom medlemsavgift.

Skapad: June 29, 2011 6:52
Senast uppdaterad: July 25, 2016 9:53