I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Medlemsförmåner

Det finns flera förmåner med att vara medlem i Svenska missionsrådet. Här berättar vi om några av dem. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta  någon av oss på kansliet.

Delta i mötesplatser & seminarier:

Som medlem har du möjlighet att till låg eller ingen kostnad alls delta i våra olika mötesplatser och seminarier. Exempelvis ordnar vi medlemsdagar (januari) och handläggarkurs (november) samt en rad andra seminarier på teman som religionsfrihet, teologi, försäkringsfrågor och informationsanslaget. Håll utkik i kalendern på startsidan.

Ingå i stort medlemsnätverk:

 • Erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna (till exempel när vi möts för årsmöte i maj)
 • Vara del av en bred ekumenisk plattform som förstärks av ett nära samarbete med Sveriges kristna råd
 • Möjlighet att utveckla samarbete med annan medlemsorganisation

Möjlighet att ansöka om medel till utvecklingssamarbete:

 • De olika anslagen är: Syd- och öst, praktikant- och informationsanslag
 • Stöd av handläggare på kansliet vid planering och uppföljning av insatser samt inför eventuell ansökan
 • Här på webben finns instruktioner och mallar till stöd i ansökan och rapportering

Svenska missionsrådet företräder sina medlemsorganisationer:

 • Vi för dialog med Sida/UD om frågor som gäller bistånd, religions- och övertygelsefrihet, religionens roll i utvecklingssamarbetet
 • Vi tar också upp dessa frågor i möten med beslutsfattare

Ta del av informationsbrev, publikationer & studier:

 • Vi tar fram olika publikationer som medlemsorganisationerna kan ta del av
 • Studier tas fram och sprids i medlemsnätverket
 • Informationsbrev skickas ut

Få administrativt stöd:

 • Få del av Svenska missionsrådets reseförsäkring
 • Rådgivning i socialförsäkrings- och skattefrågor gällande utlandspersonal
 • Tillgång till olika policydokument

Skapad: August 11, 2015 16:11
Senast uppdaterad: August 12, 2015 9:55