I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Ekonomi

Sedan början av 80-talet har vi förmedlat Sidabidrag till våra medlemsorganisationer för olika typer av  utvecklings-, informations-, och humanitära insatser.

I dag finansieras större delen av vårt kansli genom det här vidareförmedlande uppdraget.

SMR är ingen insamlingsorganisation. För den egna verksamheten finns tre typer av intäkter: bidrag från Sida för vidareförmedlingsuppdraget, Sidabidrag med egeninsats för att täcka egen verksamhet samt medlemsavgifter.

Den  viktigaste inkomstkällan för de flesta av medlemsorganisationerna är insamling och gåvor från deras medlemmar, regelbundna givare och församlingar, vilket utgör närmare 60 procent av deras samlade verksamhetsintäkter. Finansieringen från SMR utgör ungefär en femtedel av de samlade intäkterna. Resterande medel kommer bland annat in genom secondhandbutiker, stiftelser, företag och andra statliga biståndsanslag.

Ungefär en tredjedel av medlemsorganisationerna samarbetar med företag, men det är ännu inte någon stor del av de samlade intäkterna.

Drygt hälften av medlemsorganisationerna väljer att ansöka om Sidafinansiering via SMR.

Skapad: June 29, 2011 16:20
Senast uppdaterad: August 21, 2015 13:20