I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid