I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Samarbete och ekumenik

SMR är en ekumenisk organisation. Det innebär dels att kristna kyrkor och organisationer från olika traditioner samarbetar med varandra men också en strävan efter kristen enhet. Vi samarbetar med flera andra ekumeniska organisationer, bland andra Sveriges kristna råd.

Ekumenik handlar om att sträva efter att synliggöra enheten mellan kyrkorna, stärka de kristnas gemenskap mellan varandra och därigenom arbeta för att världen ska bli hel. Det handlar om praktiskt samarbete men ligger också på ett djupare plan.

Tanken om enhet har sin utgångspunkt i den heliga treenigheten.

Som kristna kan vi inte slå oss till ro och tro att vi inte behöver varandra. Vi har uppdraget att återspegla den kärlek och enhet som är i gud.

Samarbete med Sveriges kristna råd

SMR och SKR är två ekumeniska mötesplatser och samarbetar inom områden där det ger bättre möjlighet att uppnå våra mål:

I mitten av 2000-talet hade SMR och SKR ett gemensamt projekt, ”Ett uppdrag”, i syfte att hitta former för samverkan. Här är slutrapporten från projektet:

Religionens roll i utvecklingen

Vi arbetar för att öka kunskapen om vilken roll religionen spelar i samhällsförändring. Vi anordnar bland annat seminarier och uppvaktar beslutsfattare. Det här arbetet gör vi tillsammans med Diakonia, PMU och Svenska kyrkan.

Läs mer om religionens roll i utvecklingen

Skapad: May 31, 2011 19:07
Senast uppdaterad: April 17, 2015 10:35