I väntan på fiskarna, Moçambique. Foto: Izla Kaya Bardavid
Skriv ut

Samarbetsorganisationer

Här är några av de organisationer som vi på olika sätt har kontakt med, antingen genom att vi är medlemmar eller partners.

I Sveriges kristna råd möts 25 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i Sverige. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter. Vi samarbetar med SKR om bland annat Kyrkornas globala vecka och frågor om religions- och övertygelsefrihet.

Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka – samarbete mellan Svenska missionsrådet och Sveriges Kristna Råd och flera andra organisationer. Under Kyrkornas globala vecka vill vi inspirera församlingar och organisationer att gemensamt under en vecka lyfta rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal.

CONCORD SverigeCONCORD Sverige bevakar, påverkar och utbildar om EU:s utvecklings- och biståndspolitik samt ger råd till organisationer om hur de söker EU-bidrag. Svenska missionsrådet är en av medlemmarna.

GlobalportalenGlobalportalen – en mötesplats för människor som vill göra världen bättre. Informationen på webbportalen kommer från närmare 50 svenska ideella organisationer. Svenska missionsrådet har varit med i arbetet från början.

Fairtrade Sverige – en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Svenska missionsrådet är medlem.

Skapad: August 24, 2011 8:54
Senast uppdaterad: April 17, 2015 10:50