Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en folkkyrka, öppen för alla som bor i Sverige oberoende av nationalitet. Kyrkan erbjuder gudstjänster, mötesplatser och möjligheter till dialog. Nya och gamla kyrkobyggnader bär vittnesbörd om en lång kristen tradition i vårt land.

Svenska kyrkan är i dag ett evangelisk- lutherskt samfund med nära sju miljoner medlemmar.

Internationellt arbete

Svenska kyrkan arbetar för en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Tillsammans med andra kyrkor och biståndsorganisationer finns vi i hela världen — för att hela världen.

Det som utmärker Svenska kyrkans internationella arbete är dess bredd. Vi är en del av ett stort internationellt nätverk och en världsvid kyrka. Det garanterar kvalitet och närvaro. Genom ACT International har vi ett aktivt och kompetent katastrofarbete i ett nätverk av 127 kyrkor och organisationer.

Tillsammans med våra olika partner arbetar vi långsiktigt med:

  • Ekonomisk rättvisa
  • Fred, demokrati och mänskliga rättigheter
  • Hiv och aids
  • Katastrofinsatser
  • Klimat och miljö
  • Kyrkan i världen
  • Landsbygdsutveckling

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet bedriver verksamhet i 45 församlingar världen över. Vi erbjuder gemenskap och gudstjänster på svenska — som hemma fast utomlands.

 
Adress
Svenska kyrkan
Kyrkans hus
SE – 751 70 Uppsala
Telefon: +46 (0)18 16 95 00
Fax: +46 (0)18-16 97 07
E-post: info@svenskakyrkan.se
Webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/

Medlemsorganisationer