sidhuvd_verksamhet-972x180
Skriv ut

Lärande

Vårt arbete handlar mycket om att lära av erfarenheter. Vi återkommer ständigt till behovet av lärande, eftersom vi tror att det leder till utveckling; lärande ÄR utveckling. 

Därför anordnar vi många mötesplatser, kurser och seminarier bland annat om mission, religionsfrihet, ekonomihantering, projektplanering, organisationsutveckling, kommunikation, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och konflikthantering.

Men lärande har inte bara med kursverksamhet och mötesplatser att göra.

Vi stöttar också medlemsorganisationernas arbete med att lära av det man gör, att stärka länken mellan planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det egna arbetet. Läs till exempel vår Effektutvärdering som vi gjorde under 2015.

Att medvetet vilja lära handlar om att skapa utrymme för att reflektera över det man gör, dra slutsatser av det och låta de slutsatserna påverka hur man arbetar i fortsättningen.

Skapad: June 27, 2011 13:25
Senast uppdaterad: February 15, 2016 15:19