Ett kooperativ i Mongoliet.
Skriv ut

Bistånd

En stor del av vårt arbete handlar om att förmedla bidrag till biståndsprojekt – eller utvecklingssamarbete som vi oftare kallar det.

Rapport till Sida för syd- och östanslaget 2013-2015

SMR är juridisk avtalspart med Sida, och ansvarar för att de insatser som medlemmarna gör med Sidamedel överensstämmer med kriterier och anvisningar enligt avtal.

Genom vårt avtal med Sida förmedlade vi under 2012 cirka 111 miljoner kronor. Detta omfattar stöd till våra medlemmars och deras samarbetsorganisationers utvecklingsinsatser i syd och öst, och till kommunikationsarbete i Sverige.

I den summan ingår våra kostnader för vidareförmedlingsuppdraget samt administrationsbidraget som vi förmedlar vidare till respektive medlemsorganisation.

Det här arbetet handlar också om att utveckla kvalitetssäkringen och se till att bidrag hanteras likadant i olika organisationer. Som hjälp i det arbetet har vi ett flödesschema för insatshanteringen med instruktioner och styrande dokument kopplade till de flesta delarna av insatshanteringen, från idé till arkivering.

Så hanterar vi en ansökan

När vi hanterar en insats är det fler än en handläggare som fördjupar sig i en ansökan. Ofta diskuterar handläggargruppen principiella frågor för att komma fram till gemensamma beslut.

SMR:s utvecklingsutskott behandlar frågor av principiell karaktär på sina möten. Utskottets roll är bland annat att granska och stärka handläggarnas arbete och fatta principbeslut. De beslut som fattas läggs till instruktionerna för insatshanteringen.

Resor

För SMR:s handläggare är det mycket viktigt att ha en bra kontakt med medlemsorganisationerna. En viktig del av arbetet är därför att göra gemensamma resor med dem.

Under resorna ser och lär vi oss tillsammans av det arbete som pågår, samtidigt som handläggarna följer upp och kontrollerar till exempel hur avtalen efterlevs och hur organisationer tillämpar styrning och kontroll i sin verksamhet.

Resultatredovisning

Vi har en modell för resultatredovisning som innebär att vi på ett sammanfattande sätt kan berätta om resultat och effekter som det gemensamma utvecklingssamarbetet leder till. I SMR:s rapport till Sida för syd- och östanslaget 2013-2015  finns det exempel på en sådan aggregerad redovisning.

Skapad: June 27, 2011 13:15
Senast uppdaterad: June 7, 2016 11:00