sidhuvd_verksamhet-972x180
Skriv ut

Kyrkans roll i samhället

Genom programmet om kyrkans roll i samhället gav vi möjlighet för kyrkor och kristna organisationer att ta ett steg tillbaka och reflektera: Vad är det vi håller på med i våra kyrkor? Är det just det här vi ska göra? Gör vi det på bästa sätt?

Vi anordnade fyra internationella seminarier om kyrkans roll i samhället. I Kongo Kinshasa 2005, Peru 2007, i Thailand 2008 och i Zimbabwe 2010. Seminarierna visade på det stora arbete som kyrkor runt om i världen gör. De har också visat på likheter och skillnader i vilken roll kyrkan har i civilsamhället och hur relationerna ser ut till staten och till näringslivet.Tydligt från alla seminarier är att relationen mellan kyrkor i nord och i syd behöver fortsätta att bearbetas. Andra frågor som undersökts är mäns, kvinnors och ungdomars roller och maktstrukturer som hinder för utveckling.

Materialet från de fyra internationella seminarierna blev en utgångspunkt för att göra fördjupade analyser, vilket vi gjorde i Kambodja och Zimbabwe – resultatet finns i rapporten Tro och handling:

kyrkans_roll

Mer läsning

Skapad: May 31, 2011 18:59
Senast uppdaterad: September 22, 2014 10:21