sidhuvd_verksamhet-972x180
Skriv ut

Nätet

Nätet är ett verktyg för deltagande organisationsanalys. Det lyfter fram sex dimensioner av en organisation: värdegrund, relationer, system, resurser, strategi och resultat.

Excelanalys – Denna Excelfil erbjuder möjlighet att samla dokumentation och ge stöd till analysen av varje enskild dimension, liksom skapa en helhetsbild över samtliga dimensioner.

Skapad: March 8, 2012 11:50
Senast uppdaterad: April 17, 2015 10:56