sidhuvd_verksamhet-972x180
Skriv ut

Religion och utveckling

I svenskt utvecklingssamarbete saknas ofta kunskap om religion, vilket blir ett hinder för ett effektivt bistånd. Därför har vi startat ett arbete för att öka kunskapen om religionens roll i utvecklingssamarbetet. Vi samarbetar med Diakonia, PMU och Svenska kyrkan.

Religion spelar en stor roll i de flesta människors liv och religionernas betydelse ser dessutom ut att öka i världen. I fattiga länder är kyrkan, moskén eller templet ibland den enda bärande strukturen i samhället. Om bistånd och utvecklingsarbete ska vara effektivt måste religionen bli en väsentlig del av analys och underlag för våra utvecklingsstrategier.

Läs och lär om hur vi arbetar

Religionen måste finnas med

Frågor som jämställdhet, utbildning, hiv och aids och andra hälsofrågor kan inte hanteras utan att religionen ses som en väsentlig faktor.

Många trosbaserade organisationer är mycket engagerade i socialt arbete. En stor del av alla sjuk- och hälsovårdsinsatser utförs i många länder av kyrkor och andra religiösa organisationer.

Utan kunskap om eller tillgång till dessa arenor blir biståndet ineffektivt.

Outnyttjad potential

Men mycket mer kan göras för att utnyttja den potential som finns i det religiösa engagemanget. Relationen mellan religion och utveckling kan utvecklas och utforskas ytterligare och kunskapen bör omsättas i handling.

I Sverige ses ofta religionen som något privat, kanske en fritidsaktivitet bland andra. Förståelsen saknas för att religion är en grundval i många människors liv.

Det här blir ett hinder för ett konstruktivt utvecklingssamarbete i många länder.

Religion är het fråga

Frågan om religion och utveckling är het på många håll i världen. Världsbanken, FN:s befolkningsfond (UNFPA), den engelska biståndsmyndigheten DFID, norska UD och många fler driver forskningsprojekt inom området och satsar dessutom på att tillföra resurser till de trosbaserade organisationerna.

I Sverige för vi dialog med utrikesdepartementet om den här frågan och anordnar seminarier.

Skapad: May 31, 2011 19:00
Senast uppdaterad: March 10, 2015 16:26