sidhuvd_verksamhet-972x180
Skriv ut

Religions- och övertygelsefrihet

Religionsfrihet måste finnas med i svensk utrikespolitik och utvecklingssamarbete. Det är huvudmålet för vårt arbete med religions- och övertygelsefrihet. Utgångspunkten är att det här är en rättighet som angår alla.

Religions- och övertygelsefrihet är en av rättigheterna i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Eftersom de mänskliga rättigheterna hör ihop bör religionsfrihet prioriteras på samma sätt som de övriga rättigheterna i svensk utrikespolitik.

Religions- och övertygelsefrihet handlar om frihet från tvång, frihet att uttrycka sig och om icke-diskriminering.

Under Almedalen 2014  släppte Svenska missionsrådet en rapport om Religionsfrihet för alla – så kan Sveriges utrikespolitik stärkas. Detta gjordes i samband med ett seminarium på Almedalsveckan som arrangerades av tidningen Dagen. Här kan du läsa rapporten: Religionsfrihet för alla – bläddringsbar pdf

Precis som med de andra grundläggande friheterna bidrar religionsfrihet till att uppnå andra rättigheter. Dessutom är religionsfriheten ofta viktigt i demokratiserings- och utvecklingsprocesser.

Saknas i Sidas verksamhetsplan

Ändå har religionsfrihet kommit i skymundan i Sveriges internationella agerande. Det visar en rapport som vi har tagit fram.

Till exempel finns religion och religionsfrihetsfrågor inte med i Sidas verksamhetsplan för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Och diskriminering på grund av religion eller tro prioriteras inte av Sida till skillnad från flera andra diskrimineringsgrunder.

För att försöka påverka svenska beslutsfattare för vi samtal med politiker, UD och Sida. Vi deltar också i OSSE:s, Organisationen för säkerhet och samverkan i Europa, möten om mänskliga rättigheter och andra konferenser där religionsfrihet tas upp.

Det sker positiva förändringar i politiken. Till exempel har statsministern nämnt religionsfrihet i regeringsförklaringen några år. Men det behövs konkreta insatser, både i Sverige och EU.

Utgår från medlemmarnas erfarenheter

Våra medlemmar och deras samarbetsorganisationer stöter på bristande religionsfrihet i ett trettiotal av de länder de jobbar i. Det visar en kartläggning som vi har gjort.

Problemen varierar från diskriminerande lagstiftningar till problem med myndigheter, till våld från andra grupper i samhället.

Skapad: June 29, 2011 8:35
Senast uppdaterad: September 22, 2014 10:07