Kalender

Årskonferens i Malmö

När
START: 16/5 2018 12:00 SLUT: 17/5 2018 15:30
Plats
Pingstkyrkan Europaporten
Arrangör
Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd
För medlemmar

I år blir det årskonferens tillsammans med Sveriges kristna råd i Pingstkyrkan Europaportens lokaler i Malmö, i Barnmissionens hemstad. Vi startar vid lunchtid och avslutar på eftermiddagen dag 2. Välkommen också till Svenska missionsrådets årsmötesförhandlingar som ingår i årskonferensen.

Preliminärt program

16 maj:

12.00 (ca) Ankomst Malmö
12.30 Lunch
14.00 Inledningsandakt
14.30 Seminariepass
16.30 Reflekterande vandring som avslutas med ekumenisk gudstjänst
19.30 Middag med härliga musikinslag

17 maj:

08.30 Morgonandakt
09.00 Svenska missionsrådets årsmöte (Sveriges kristna råd har sitt möte parallellt).
12.00 Lunch
13.30-14.45 Seminariepass
14.50-15.20 Avslutande andakt

Anmälan: Senast den 30/4 på https://www.skr.org/aktuellt/kalender/arskonferens-2/

Deltagaravgift: 500 kr, (fakturan skickas till medlemsorganisation efter avslutad konferens).

Boende: Var och en bokar och bekostar sitt boende själv. Det finns ett antal förbokade rum på Good Morning Hotel. Enkelrum 850kr/natt, dubbelrum 950kr/natt. För att garantera pris och plats boka senast den 16 april via malmo@gmorninghotels.se eller 040-6728570, ange bokningskod Årskonferens 2018.

Mer information: Det preliminära programmet uppdateras efter hand. Handlingarna till årsmötet skickas ut under vecka 18.

Om programmets innehåll

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen – kan inte uppnås utan religions- och övertygelsefrihet! Men religion är ofta även en grund för förtryck och uteslutning. Vilken roll har vi som kyrkor och trosbaserade organisationer för att förvandla denna situation till att främja fred, både i Sverige och i vårt arbete utomlands? Vi kommer att höra historier om förtryck och hopp, reflektera över vår roll och vårt bidrag, hitta inspiration från andra som leder vägen och söka hur vi, genom att främja frihet för religion och övertygelse, kan bidra till mer fredliga och inkluderande samhällen!

Årsmöteshandlingar

Handlingarna publiceras i vecka 18, senast den 3 maj på SMR:s system IHS. När handlingarna lagts upp får du som anmält dig ett mejl och en instruktion om hur du ska göra för att komma åt handlingarna.

Representanter till årsmötet

Varje medlemsorganisation har rätt att utse röstberättigade representanter enligt stadgarna. Grundregeln är att varje medlem har en röst. Dessutom får varje medlem ytterligare en röst om medlemmen har mer än 15 000 medlemmar eller på årsbasis samlar in mer än 25 miljoner kronor till internationell verksamhet.

Motioner till årsmötet

Du är välkommen att skicka in förslag och motioner till SMR:s årsmöte. Motionerna skickas till Anders Malmstigen senast den 16 april, så att styrelsen kan bereda dem i god tid.

Varmt välkommen till Europaporten och Malmö den 16-17 maj!

Mattias Ingeson                                      Anders Malmstigen

Ordförande                                              Generalsekreterare