lärcenter

Det här är vårt lärcenter, en plats med metodmaterial vi hoppas du ska få nytta av

Under varje ämnesområde hittar du tips på verktyg att lära och inspireras av. Vi har samlat både vårt eget och andras material som handböcker, övningar och filmer. Vi ansvarar för innehållet i vårt eget material. För innehållet i material som vi länkar till ansvarar respektive upphovsmakare.