Vår webbplats

Om webbplatsen och cookies

Här skriver vi om hur cookies fungerar på webbplatsen och hur vi använder dina personuppgifter.

Kakor
Så här använder vi webbkakor (cookies)

Webbkaka (cookie på engelska) kallas en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information om ditt besök på vår webbplats. Vi använder cookies för att samla in statistik på en övergripande nivå.

Hur styr du vad som lagras via cookies?

Om du inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsare. Då kommer inga cookies att lagras. Du kan även ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Hur du ändrar inställningar för cookies varierar mellan olika webbläsare.

 

Personuppgifter
Så här använder vi dina personuppgifter

Vi är noga med säkerheten och använder därför dina personuppgifter med respekt och hänsyn. På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in och använder data på den här webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge

Vi lagrar uppgifter som du skriver in i ett formulär, det vill säga när du anmäler dig till ett seminarium, söker jobb hos oss eller skickar in ett klagomål. Vi sparar uppgifterna så länge det behövs för att genomföra till exempel seminariet. Vi grundar den här insamlingen av personuppgifter på att du samtycker till det.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du den som är personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att när som helst begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter.

Samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med våra angivna direktiv har du rätt att klaga till Datainspektionen.

SMR är personuppgiftsansvarig, vill du komma i kontakt med oss finns information på vår kontaktsida. Du kan också nå oss via e-post: info@missioncoucil.se. Vårt organisationsnummer är 802002-3209. Vår adress är Svenska missionsrådet. Box 140 38, 167 14 Bromma.

Google analytics

Vi använder verktyget Google Analytics för att samla in webbstatistik om dej som använder och besöker vår webbplats.

Det här är inte persondata utan endast besöksstatistik, så den går inte att koppla till någon enskild person. Google analyserar informationen och förmedlar resultatet till Svenska missionsrådet. Det ger oss kunskaper om hur webbplatsen används, vilket gör det möjligt att göra eventuella nödvändiga ändringar på webbplatsen.